Coconut farmers: Sawa na kami sa mga pangako

By |2019-09-03T20:41:58+08:00April 17th, 2019|inFOCUS, What's New|

“Coco Farmer’s Trust Fund, Ipasa! Isabatas!” ang sigaw ng 75 magniniyog sa harap ng Malacañang noong ika-10 ng Abril upang [...]