Philippine Human Rights Information Center’s (PhilRights) statement on the 71st International Human Rights Day, December 10, 2019.

Sa paggunita natin ngayong Disyembre 10 ng Human Rights Day, nararapat lamang na iparating sa lahat ang kalunos-lunos na kalagayan ng karapatang pantao ng maraming Pilipino sa kamay ng rehimeng Duterte.

Tangan ng liderato, sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang karahasan. Ito ay karahasang ihinahasik laban sa mga naglalakas-loob na manindigan para sa karapatang pantao at dignidad ng bawat Pilipino.

Karahasan

Ito ay karahasang namumutawi sa mga palisiya’t programang walang habas sa pananakit at pagpatay ng mga abang sektor. Patuloy ang pagdanak ng dugo dulot ng huwad na digma laban sa droga, sa papaigting na militarisasyon sa kanayunan, at sa pagsasawalang-bahala sa hustisyang hinahanap ng mga pamilyang biktima ng mga paglabag sa karapatang pantao.

Kahirapan

At habang nababalot ang maraming komunidad sa takot para sa kanilang seguridad, sabay nilang iniinda ang karahasang ekonomiko na dulot ng mga programa’t batas na hindi kinikilala ang kapakanan at dignidad ng nakararami. Nariyan ang pasakit na dulot ng Rice Tarrification Law na sinadlak ang maraming magsasaka sa imposibleng sitwasyon kung saan sila mismo ang naiwang nagugutom. Nariyan din ang mga kwestyunableng proyekto sa ilalim ng programang Build Build Build, na pinopondohan ng ma-anomalyang utang. Bukod sa dehado ang kaban ng bayan, ang mga proyektong ito ay sumasagasa rin sa mga karapatan ng mga mahihirap sa kalunsuran at kanayunan, lalo’t ang mga katutubo, at ikapapahamak ng kanilang mga tahanan, lupain, at kabuhayan.

Panggigipit

Patuloy din ang pagsikil sa mga espasyo para sa malayang pagpapahayag, pagbatikos, at pagtatatag ng samahang pang-sibiko. Gamit ang banta ng terorismo at karahasan, sunod-sunod na mga kautusan ang ipinalabas gaya ng Memorandum Order No. 32 at Executive Order No. 70 na naging mitsa lamang para lalong gipitin ang mga human rights defenders at mga kasapi ng mga progresibong grupo. Tahasan din ang isinasagawang red-tagging sa mga kritiko at mga kasapi ng midya. Sa isang iglap, 36 na nangungunang kinatawan ng oposisyon at civil society ang sinampahan ng reklamo ng sedisyon at iba pang akusasyon.

Tunay ngang naging taon ng karahasan at pananakot ang 2019. Ngunit sa kabila nito, maigting ang paninindigan ng bayan laban sa awtokratikong pamamahala ng Pangulong Duterte.

Itigil ang Karahasan!

Lahat ng Karapatan para sa Lahat!

Angkinin at Ipaglaban ang Karapatang Pantao!

Leave a Comment Using Facebook