Pebrero 6, 2020

Kami, mula sa Ex-Political Detainees Initiative (XDI) ay taos kamaong nagpupugay kay Ka Popoy Lagman. Labinsiyam na taon na mula nang siya’y mapaslang at hanggang ngayon ay patuloy ang paghahanap ng katarungan.

Isa si Ka Popoy Lagman sa mga batikang lider na nakibaka upang palayain ang manggagawa sa kuko ng kapitalismo. Siya’y dakilang guro at lider-manggagawang nagpapatuloy ng pakikibaka sa tradisyon ng mga naunang lider-manggagawang namuno sa mga naganap, tulad ng Paris Commune at ng Rebolusyong Oktubre.

Si Ka Popoy ay isa ring XD o dating bilanggong pulitikal. Hinuli siya at nakulong noong Mayo 26, 1994, dalawang araw matapos ang isang rali sa Makati kung saan labingdalawang aktibista ang nahuli, at noong kasagsagan ng SLAM APEC Conference noong Nobyembre 1996. Siya’y isang masigasig na chairman ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) nang siya’y mapaslang noong Pebrero 6, 2001.

Muli, kami sa Ex-Political Detainees Initiative ay taas-kamaong nagpupugay sa magiting na lider na si Ka Popoy Lagman!

Hustisya para kay Ka Popoy Lagman at sa lahat ng mga dati at hanggang ngayon ay bilanggong pulitikal! Palayain ang lahat ng bilanggong pulitikal!

Leave a Comment Using Facebook